<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3253460&amp;fmt=gif">

Personeel is een kostbaar goed

‘Als werkgever wil je dat medewerkers met plezier aan het werk zijn. Daarom is het goed om samen stil te staan bij de vraag: Hoe werken we met elkaar?’ Suzanne Karremans, HR-manager bij Nyloplast legt uit waarom deze organisatie werkt aan een positief werkklimaat via een Actieteam Goed en Gezond Werken.

Zorgdragen voor een gezond en plezierig werkklimaat vindt Suzanne een verantwoordelijkheid van elke werkgever. ‘Personeel is een kostbaar goed. Daar moet je zuinig op zijn. Het is een heel actueel thema. Voor iedere werkgever is het van belang om hierop actie te ondernemen. Zorg voor een cultuur, waarin je met elkaar werkt aan een prettige sfeer, waarin mensen vitaal zijn en je open met elkaar in gesprek kunt gaan.’

Productiebedrijf

Nyloplast is een echt productiebedrijf. Dat brengt een specifieke cultuur met zich mee. ‘We hebben een organisatiecultuur met hardwerkende, gemotiveerde mensen die vol overgave hun werk doen. Maar, juist door deze no-nonsense cultuur, zijn we ons misschien minder bewust hoe je als mens in je vel zit. Daar willen we graag meer oog voor hebben. Hoe loopt het nu? Hoe gaat het? Hoe sta je op dit moment in je werk?’

Het Actie Team, Goed en Gezond Werken vindt Suzanne een goede manier om dat te doen. ‘Het project heeft een kop en een staart. Je zet in vier tot zes maanden acties uit en je doet het met elkaar, passend bij jouw organisatie. We hebben meer werkgroepen met medewerkers in onze organisatie, maar hiermee stap je even uit de waan van de dag. Onder begeleiding kijk je naar bepaalde situaties. Waarover zijn we tevreden? Wat zou ook anders kunnen?’

‘Personeel is een kostbaar goed. Daar moet je zuinig op zijn. Het is een heel actueel thema. Voor iedere werkgever is het van belang om hierop actie te ondernemen. Zorg voor een cultuur, waarin je met elkaar werkt aan een prettige sfeer, waarin mensen vitaal zijn en je open met elkaar in gesprek kunt gaan.’

Vacature

‘Voor ons actieteam hebben we mensen met heel verschillende rollen en posities in het bedrijf benaderd. Een directielid, maar ook OR-leden en natuurlijk mensen van de werkvloer. Ook hebben we een vacature hiervoor opengesteld. Zo kon iedereen uit de organisatie zich hiervoor aanmelden. Want wij kunnen wel bepalen wie meedenkt, maar medewerkers denken daarover zelf misschien anders. Daar is heel leuk op gereageerd. Het actieteam werkt goed. Je brengt elkaar op ideeën en ieder heeft voor ogen wat hij of zij in het proces kan doen.’

Minder taakgericht

Als voorbeeld noemt ze het uitspreken van waardering. ‘Het zit heel erg in onze cultuur om bij een spoedorder meteen aan de slag te gaan. Het idee van geen woorden, maar daden. Dat is natuurlijk mooi. Maar nog mooier is het als je uitspreekt naar elkaar dat je waardeert dat dat gebeurt. Het past bij een productiebedrijf dat je snel gericht bent op de taak. Maar soms moet je even van dat taakgerichte afstappen. Dat benoemen, maakt al verschil.‘

Suzanne vindt een goed en positief werkklimaat ook een voorwaarde voor duurzame inzetbaarheid. ‘Bij ons werken veel mensen met een lang dienstverband. Dat waarderen we en daar zijn we trots op. Maar de pensioenleeftijd schuift op. We willen graag onze mensen gezond en met plezier aan het werk houden. Dat moeten wij als organisatie faciliteren. Door met elkaar te werken aan een positief werkklimaat kunnen we dat realiseren.’

Game changing employee feedback.

Bij Realise zorgen we ervoor dat mensen het verschil maken voor jouw organisatie. Dit doen we door medewerkersonderzoek, organisatieontwikkeling én gedragsontwikkeling samen te brengen. Wij gaan graag met jou aan de slag en willen je inspireren in het anders kijken naar je organisatie.

Plan een adviesgesprek