<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3253460&amp;fmt=gif">

Maastro’s ultieme doel: mensen zichzelf bekwamen om te kiezen voor hun eigen ambitie.

Van strategie op duurzame inzetbaarheid, naar inzicht en activatie. Het klantverhaal van Maastro.

Strategie en actie hand in hand

Voor een mensgerichte organisatie als Maastro waren werknemersonderzoeken altijd al standaard onderdeel van de HR-strategie. Echter toen het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in 2018 samen met Realise- Schouten & Nelissen met het programma Goed en Gezond Werken kwam, was dat voor Maastro hèt moment om de volgende stap te gaan zetten.

Jack van der Vlis, strategisch HR-consultant bij Maastro, legt uit: “Onze jaarlijkse onderzoeken waren niet heel goed vergelijkbaar met andere organisaties en ook wat minder makkelijk om te zetten in acties. Het programma van Realise- Schouten & Nelissen en SZW was erg actiegericht, wat perfect bij ons paste: als organisatie zijn wij niet alleen strategisch bezig maar willen we ook actie en resultaat.”

“We zijn altijd erg bezig met hoe we mensen zoveel mogelijk medeverantwoordelijk kunnen maken voor acties. En dan niet alleen de medewerkers of de managers – maar juist samen, op een cyclische manier.”

Fraukje Suijker, hoofd HR bij Maastro, vult aan: “We zijn altijd erg bezig met hoe we mensen zoveel mogelijk medeverantwoordelijk kunnen maken voor acties. En dan niet alleen de medewerkers of de managers – maar juist samen, op een cyclische manier.”

Maastro begon aan het programma Goed en Gezond Werken met het onderdeel bedrijfsvoering. De resultaten waren erg goed. Van der Vlis: “Eigenlijk was het een experiment, maar we merkten in een halfjaar tijd al dat er meer aandacht werd besteed aan gesprekken tussen leidinggevenden en medewerkers. Voor ons aanleiding om ook andere bedrijfsonderdelen aan te laten sluiten, en inmiddels doet het hele bedrijf mee.”

Uitdagingen

Door de jaren heen zijn er namelijk wat uitdagingen bij Maastro binnengeslopen. “Als groeiende organisatie hebben we heel veel onder heel veel petten gedaan; veel medewerkers hadden dubbele of driedubbele functies”, legt Suijker uit. “We wilden mensen echt terugbrengen naar hun coretaak en dat leidde uiteindelijk tot een breder managementpalet. Maar dat betekende ook dat er eerst mensen waren die nauwelijks contact hadden met hun leidinggevenden en niet wisten hoe ze dat contact het beste moesten leggen. Dat was -en is- één van de grootste uitdagingen voor onze organisatie. Aandacht voor de medewerkers, contact leggen.”

Een andere uitdaging die deels samenhangt met bovenstaande is werkdruk. “Altijd een aspect in de organisatie waar we alert op moeten blijven”, vindt Van der Vlis.

Van onderzoek naar concrete acties

Om (onder andere) hier meer inzicht in te krijgen, wordt jaarlijks de Goed en Gezond Werken vragenlijst uitgezet onder alle vaste medewerkers waarin zij anoniem vragen kunnen beantwoorden over hun werkomgeving en -ervaring. De resultaten hiervan worden gepresenteerd in de managementteams en het directie-adviesteam, waarin Realise (de inmiddels zelfstandige tak binnen Schouten & Nelissen die zich bezighoudt met medewerkersonderzoek en -activatie) uiteenzet wat de belangrijkste resultaten zijn en wat zij adviseren daarmee te doen.

Concrete acties worden, naast het management, ook beheerd door een zogenoemd ‘actieteam’ – een groep bevlogen medewerkers die als ambassadeurs ervoor zorgen dat de acties die uit het onderzoek worden aanbevolen ook daadwerkelijk in de praktijk worden gebracht, of aanvullende acties uitvoeren. Het jaar daarna worden de resultaten daarvan gemeten – en zo blijft de cirkel rond gaan.

Inmiddels heeft het Goed en Gezond Werken programma al een aantal hele praktische, doeltreffende acties opgeleverd voor Maastro, waaronder:

  • Het selecteren van een soft skills leverancier die medewerkers helpt op een laagdrempelige manier relatief eenvoudige opleidingen te kiezen
  • Interventiekaarten die met icoontjes visueel snel duidelijk maken waar en waarvoor je terecht kan als je tegen een bepaalde uitdaging aanloopt
  • Gamification om mensen te motiveren gebruik te maken van de interventies
  • Een interne ‘kettingmail’ om in contact te blijven met je collega’s (lancering zomer ’21).

Resultaten

Zeker op de afdelingen waar persoonlijke aandacht wordt geschonken aan onderwerpen of waar dankzij het actieteam interventies zijn doorgevoerd, wordt dan gekeken of de wijzertjes veranderen. En dat is zeker het geval bij die afdelingen en ook bij heel Maastro. Van der Vlis: “Maastro scoort beter ten opzichte van de benchmark van 40.000 medewerkers in allerlei sectoren. Maar daarnaast scoren we ook beter ten opzichte van de benchmark in de zorg – op verschillende fronten.”

De bottlenecks ‘steun van de leidinggevende’ en ‘werkdruk’ laten steeds meer verbetering zien. Van der Vlis: “Dankzij het onderzoek van Realise hebben we inzicht in waar de steun van de leidinggevenden nog te wensen overlaat en gaan we heel gericht te werk op afdelingen die in het rood scoren.”

En die werkdruk? Die lag inderdaad erg hoog. Suijker: “We zijn dus specifiek gaan werven op een aantal kritische functies. We verwachten dat de werkdruk op die functies daarmee naar beneden gaat, dat gaan we nu dus hopelijk zien in de volgende meting.”

Het onderzoek leverde ook enkele prettige verrassingen op. “Zo dachten we dat we op het aspect ‘autonomie’ zouden moeten verbeteren, maar daar blijken onze mensen geen problemen mee te hebben”, vertelt Van der Vlis.

Duurzame inzetbaarheid als core HR-strategie

Deze medewerkersonderzoeken zijn binnen Maastro onderdeel van een bredere HR-strategie. Suijker: “Samenhang vinden we erg belangrijk. Goed en Gezond Werken staat op de jaaragenda, er zijn ambassadeurs, er is regelmatig exposure, de OR helpt met het sturen en ontvangt altijd een officiële rapportage. Daarnaast komen de meetresultaten van de Goed en Gezond Werken vragenlijst minimaal 1 keer per jaar terug in alle individuele gesprekken die wij hebben met leidinggevenden. We gaan dan echt om tafel met de individuele managers om te kijken: welke punten komen naar voren, wat heb je eraan gedaan en hoe kunnen wij daarbij helpen.”

Het overkoepelende doel is duidelijk: duurzame inzetbaarheid. “Mensen ‘fit to the job’ houden is één van de core HR-strategieacties waar we continu mee bezig zijn”, aldus Suijker. Dat hangt ook samen met de branche, denkt Van der Vlis: “We werken met hooggekwalificeerd personeel, we bestralen mensen met kanker. Het zijn mensen die het werk met z’n allen doen, heel gemotiveerd. We willen met name een positieve touch: bevlogenheid, het voorkomen van een burn-out, dat soort zaken. En dan met een positief en persoonlijk tintje.”

Versterken en verbinden

“Het programma Goed en Gezond Werken is voor ons een prettige, laagdrempelige manier om met mensen te connecten en iedereen aan het woord te laten”, vertelt Suijker. “En dat vinden we heel belangrijk.” Van der Vlis vult aan: “Het ultieme doel is en blijft duurzame inzetbaarheid, mensen zichzelf bekwamen om te kiezen voor hun eigen ambitie.”

Maastro heeft mooie plannen voor de toekomst om dat te verwezenlijken. Suijker: “We willen ons nog meer toespitsen op het invididu, zeker op een aantal kritische posities binnen de organisatie; wat hebben mensen echt nodig? We gaan nog meer werken aan softe competenties en cultuur. We hebben veel gevraagd van mensen, we willen nu langzaamaan weer naar een steady state. Daar moet je aan blijven werken.”

Over Maastro
Maastro is een radiotherapiecentrum dat de verbinding legt tussen patiëntenzorg, onderwijs en effectief wetenschappelijk onderzoek. Dat doen ze op een maatschappelijk verantwoorde manier in samenwerking met partners in de radiotherapie, met grensverleggend wetenschappelijk onderzoek, opleiding en onderwijs. Maastro en hun ruim 300 medewerkers werken met professionele gedrevenheid en (com)passie voor elke patiënt.

Samen werken aan sterk
kapitaal

Het doorbreken van patronen is niet makkelijk. Bij Realise weten wij dat een frisse blik ‘van buiten’ nodig is om verandering te laten slagen. Wij gaan graag met jou aan de slag en willen je inspireren in het anders kijken naar je organisatie.

ADVIESGESPREK