<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3253460&amp;fmt=gif">

Growing happiness together: werkgeluk binnen de Rabobank

Werkgeluk gaat over het welzijn van medewerkers, één van de pijlers van People Management binnen de Rabobank. “Werkgeluk gaat niet alleen over het hebben van leuk werk,” stelt Kimberly Schelle. “Fysiek goed in je vel zitten, mentaal fit zijn en je verbonden voelen met de organisatie en met collega’s horen daar ook bij. Kunnen mensen wel voldoende afschakelen van hun werk? Hebben ze een voor hen gezonde leefstijl? Komen ze genoeg in contact met anderen?” Het is volgens haar de rol van de organisatie om daarin te faciliteren, inspireren en bewustwording aan te jagen. “Ons doel is om zaadjes te planten, zodat medewerkers daarna zelf de regie pakken op hun werkgeluk.”

En toen kwam corona langs…

Zoals binnen veel organisaties, is door corona het werkgeluk van medewerkers bij de Rabobank onder druk komen te staan. “Dit weten we, doordat we al vroeg tijdens de crisis zijn begonnen met pulse metingen,” aldus Schelle. “Daarbij onderzoeken we hoe medewerkers fysiek, mentaal, geestelijk en sociaal in hun vel zitten. Mede hierdoor zagen wij bijvoorbeeld dat thuiswerkende medewerkers meer fysieke klachten begonnen te krijgen.” Daar is de bank direct op ingesprongen door webinars over beeldschermwerken en andere ondersteuning te organiseren. Want thuiswerken is ook bij de Rabobank een blijvertje.Medewerkers willen het liefst gemiddeld twee dagen op kantoor werken en de rest van de week thuis, bleek uit het wekelijkse onderzoek. “Dit betekent dat medewerkers nieuwe routines moeten opbouwen. Leidinggevenden spelen daarbij een belangrijke rol, als verbinder en rolmodel. We zitten als HR nu middenin de zoektocht naar wat nodig is om medewerkers daarin op de lange termijn goed te ondersteunen.”

“We vonden het een mooi toeval dat de Week van het Werkgeluk samenvalt met de Nationale Vitaliteitsweek. Vitaliteit en werkgeluk zijn sterk met elkaar verbonden”

Aandacht voor welzijn tijdens de Week van het Werkgeluk

De Rabobank heeft een interactief weekprogramma opgesteld voor de Week van het Werkgeluk. “We vonden het een mooi toeval dat de Week van het Werkgeluk samenvalt met de Nationale Vitaliteitsweek. Vitaliteit en werkgeluk zijn sterk met elkaar verbonden”, aldus Schelle.

In het programma is elke dag aandacht voor een ander component van werkgeluk en alles gaat digitaal.

Tenslotte zet de Rabobank ook de Happy Testen in. Met de Happy Test checken medewerkers hoe het ervoor staat met hun geluksgevoel en aspecten in het werk die daarmee samenhangen. Denk aan sociale steun, ontplooiingsmogelijkheden en werk-privébalans. Na het invullen, ontvangen zij direct een feedbackrapport met scores en tips om aan de slag te gaan met hun werkgeluk. Een mooie aanvulling op het weekprogramma en een passend hulpmiddel om de eigen regie op werkgeluk nog extra aan te jagen.

Game changing employee feedback.

Bij Realise zorgen we ervoor dat mensen het verschil maken voor jouw organisatie. Dit doen we door medewerkersonderzoek, organisatieontwikkeling én gedragsontwikkeling samen te brengen. Wij gaan graag met jou aan de slag en willen je inspireren in het anders kijken naar je organisatie.

Plan een adviesgesprek