<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3253460&amp;fmt=gif">

Ook op het werk de beste versie van jezelf

Niet gelukkig op of met het werk? Dat gebeurt iedereen wel eens. Weet dan dat je (werk)geluk kan beïnvloeden en ontwikkelen. De basis hierbij is een positief werkklimaat, dat je jezelf kent, maar ook de mensen met wie je samenwerkt.

STUUR MIJ EEN DEMO LINK

De Scan
Toepassing
Rapportage
Kosten

Happy Test

De basis van werkgeluk is dat de randvoorwaarden op orde zijn. Zoals een veilige werkplek en goede arbeidsvoorwaarden. Gelukkig werken betekent echter ook dat je collega’s je kennen, waarderen, respecteren en vertrouwen. Andere belangrijke geluksbronnen zijn zingeving, steun, positieve mindset en een duidelijke rol-en taakomschrijving. Het is namelijk fijn om te weten wat het werk oplevert, wie je blij maakt of wat het bijdraagt in het grote geheel.

De Happy Test brengt factoren in kaart die werkgeluk beïnvloeden en bevorderen

 • Geluk
 • Geluk en Werk
 • Welzijn en Prestatie
Het invullen van de digitale vragenlijst duurt 10 tot 15 minuten.

Resultaten:

 • Leerzame zelfreflectie op alle componenten van werkgeluk
 • Persoonlijke feedback met vier concrete tips ter verbetering van het werkgeluk
 • Strategische input voor het formuleren van meer geluk op de werkvloer

De Happy Test is uit te breiden met

 • E-coaching

Toepassing

Wij adviseren je graag over de toepassingsmogelijkheden. De Happy Test kan onder andere worden ingezet als instrument in:

 • De leer- en ontwikkelcyclus (R&O)
 • Een training of ontwikkelprogramma
 • Een coachtraject
 • De HR ondersteuningsmogelijkheden
 • Organisatieonderzoek

Medewerker

Iedere medewerker ontvangt na het invullen van de scan direct een persoonlijk feedbackrapport. Dit rapport bevat:
 • Totaalscore op werkgeluk
 • Scores op de verschillende onderdelen van gelukkig werken
 • Algemene en gepersonaliseerde tips en adviezen
 • Een actieblad om vervolgstappen te noteren

Team en organisatie

Wanneer de Happy Test op grote schaal wordt ingezet, bijvoorbeeld als onderdeel van een ontwikkelprogramma of als organisatieonderzoek, zetten wij periodiek een rapportagedashboard klaar.

Het dashboard bevat scores op:

 • Organisatietotaal
 • Afdeling- en team
 • Functiegroepen
 • Demografische groepen

De scores zijn te vergelijken:

 • Tussen de onderlinge groepen
 • Met de Nederlandse benchmark
 • In de tijd (trendweergave)

Kosten

 • € 95,00 per medewerker (excl. btw)
 • De prijs is gebaseerd op organisaties tot 100 medewerkers. Voor grotere organisaties hebben wij een staffelprijs. Vraag ons naar de mogelijkheden.
 • De prijs in inclusief: vragenlijst, persoonlijk feedbackrapport, organisatiedashboard.
 • De prijs is inclusief: een digitale adviessessie door een Realise onderzoeksadviseur.