<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3253460&amp;fmt=gif">

Hoe gemeente Urk investeert in betrokkenheid & bevlogenheid.

Omdat je ambities alleen kunt waarmaken met betrokken en bevlogen medewerkers, investeert Urk in zijn mensen. Samen met Realise doen zij een tweejaarlijks medewerkers onderzoek wat onderdeel uitmaakt van hun strategische personeelsplanning.

Voormalig eiland Urk is een dynamische gemeente met zo’n 22.000 inwoners. Met een voorzien inwonertal van 30.000 in 2030, is groei het credo. Urk zet in op 200 nieuwbouwwoningen per jaar, verdubbeling van het Urker bedrijventerrein en de aanleg van een buitendijkse haven. Prachtige plannen, waar de 211 harde werkers van de gemeente hun handen vol aan hebben. Omdat je ambities alleen kunt waarmaken met betrokken en bevlogen medewerkers, investeert Urk in zijn mensen. Samen met Realise.

Cyclisch meten en verbeteren

Geert van den Berg, HR-adviseur bij de gemeente: “In 2015 hadden we voor het eerst het idee opgevat om een medewerkersonderzoek uit te laten voeren. Na vergelijking van een paar partijen sprong Realise er positief uit. Vanwege het wetenschappelijk karakter, hun maatwerk én de prijs. In 2016 verrichtten we de 0-meting. In 2018 startten we met de 1-meting, vervolgens hebben we de metingen bijna tweejaarlijks herhaald in 2021 en 2023. In 2018 zagen we duidelijk de positieve effecten van de interventies. Dat gaf vertrouwen om de onderzoeken periodiek terug te laten komen."

"Ieder kan zelf ook veel doen, bijvoorbeeld als je kijkt naar de regie op je eigen werkdruk. Een Realise workshop over dit thema leverde ontzettend positieve reacties op van onze mensen en ook van de OR"

Regie op werkdruk

De meting in 2021 en 2023 lieten wederom veel positieve scores zien. Sinds jaar en dag kent de gemeente het laagste werkloosheidscijfer van Nederland. Aan de werkmentaliteit van de Urkers zal het niet liggen! Geert: “Dat is heel mooi, maar we zien ook wat aandacht nodig heeft. Samen zijn we ermee aan de slag gegaan. Ieder kan zelf ook veel doen, bijvoorbeeld als je kijkt naar de regie op je eigen werkdruk. Een Realise workshop over dit thema leverde ontzettend positieve reacties op van onze mensen en ook van de OR."

In het MO van 2023 was de score van bevlogen leiderschap en de mate waarin men werkstress ervaart sterk verbeterd ten opzichte van het MO in 2021. "We zijn trots op het feit dat de investering die we hebben gedaan op de 'verbaaspunten' over het jaar 2021 tot een flinke verbetering van de scores heeft geleid in het onderzoek van 2023. Hierbij heeft het medewerkers onderzoek ons goed geholpen om een concreet plan van aanpak te maken en daarmee hebben we daadwerkelijk stappen gezet in de verbetering van de verbaaspunten."

Niet alleen HR ging aan de slag met de verbeterpunten uit het onderzoek: "Met instemming van de Ondernemingsraad hebben we het plan van aanpak opgesteld. Daarnaast zijn de managers nu samen met hun teams in gesprek om niet alleen de 'verbaaspunten' nog verder uit te werken, maar ook aandacht te geven aan de onderwerpen die goed gaan."

Gemeente Urk

Met ongeveer 200 collega’s wordt  bij de Gemeente Urk samengewerkt in een informele en pragmatische werkomgeving, waar waarden als verbinden, verantwoording en vertrouwen belangrijk zijn.  Van oudsher kenmerkt de werkomgeving zich als een sterke familiecultuur en hands-on mentaliteit. Gemeente Urk groeit hard, heeft veel ambities en is volop in ontwikkeling. De groei vraagt verdere professionalisering van bestuur en medewerkers en meer aandacht voor strategie, planning en netwerken.

 

Game changing employee feedback.

Bij Realise zorgen we ervoor dat mensen het verschil maken voor jouw organisatie. Dit doen we door medewerkersonderzoek, organisatieontwikkeling én gedragsontwikkeling samen te brengen. Wij gaan graag met jou aan de slag en willen je inspireren in het anders kijken naar je organisatie.

Plan een adviesgesprek