<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3253460&amp;fmt=gif">

Hoe gemeente Urk investeert in betrokkenheid & bevlogenheid.

Omdat je ambities alleen kunt waarmaken met betrokken en bevlogen medewerkers, investeert Urk in zijn mensen. Samen met Realise.

Voormalig eiland Urk is een dynamische gemeente met zo’n 22.000 inwoners. Met een voorzien inwonertal van 30.000 in 2030, is groei het credo. Urk zet in op 200 nieuwbouwwoningen per jaar, verdubbeling van het Urker bedrijventerrein en de aanleg van een buitendijkse haven. Prachtige plannen, waar de 211 harde werkers van de gemeente hun handen vol aan hebben. Omdat je ambities alleen kunt waarmaken met betrokken en bevlogen medewerkers, investeert Urk in zijn mensen. Samen met Realise.

Cyclisch meten en verbeteren

Geert van den Berg, HR-adviseur bij de gemeente: “In 2015 hadden we voor het eerst het idee opgevat om een medewerkersonderzoek uit te laten voeren. Na vergelijking van een paar partijen sprong Realise er positief uit. Vanwege het wetenschappelijk karakter, hun maatwerk én de prijs. In 2016 verrichtten we de 0-meting. Toen we in 2018 een 1-meting uitvoerden, kwamen de effecten van de interventies duidelijk naar voren.” Dat geeft vertrouwen.

"Ieder kan zelf ook veel doen, bijvoorbeeld als je kijkt naar de regie op je eigen werkdruk. Een Realise workshop over dit thema leverde ontzettend positieve reacties op van onze mensen en ook van de OR"

Regie op werkdruk

De meting in 2021 liet wederom veel positieve scores zien. Sinds jaar en dag kent de gemeente het laagste werkloosheidscijfer van Nederland. Aan de werkmentaliteit van de Urkers zal het niet liggen! Geert: “Dat is heel mooi, maar we zien ook wat aandacht nodig heeft. Samen gaan we ermee aan de slag. Ieder kan zelf ook veel doen, bijvoorbeeld als je kijkt naar de regie op je eigen werkdruk. Een Realise workshop over dit thema leverde ontzettend positieve reacties op van onze mensen en ook van de OR.

Ondertussen zijn we steeds in gesprek met de mensen van Realise. Zelfs over de communicatie rondom de metingen. Wie doet wat, wanneer en hoe.  Ze denken mee vanaf dag 1!”

Gemeente Urk

Met ongeveer 200 collega’s wordt  bij de gemeente Urk samengewerkt in een informele en pragmatische werkomgeving, waar waarden als verbinden, verantwoording en vertrouwen belangrijk zijn.  Van oudsher kenmerkt de werkomgeving zich als een sterke familiecultuur en hands-on mentaliteit. Gemeente Urk groeit hard, heeft veel ambities en is volop in ontwikkeling. De groei vraagt verdere professionalisering van bestuur en medewerkers en meer aandacht voor strategie, planning en netwerken.

 

Samen werken aan sterk
kapitaal

Het doorbreken van patronen is niet makkelijk. Bij Realise weten wij dat een frisse blik ‘van buiten’ nodig is om verandering te laten slagen. Wij gaan graag met jou aan de slag en willen je inspireren in het anders kijken naar je organisatie.

ADVIESGESPREK