<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3253460&amp;fmt=gif">

Het verlenen van goede zorg aan patiënten en cliënten begint met
goed voor jezelf zorgen.

In het filmpje vertellen deelnemers en leidinggevenden over hun ervaringen met het programma BRUIZZ!

Een programma om vanuit inzicht en persoonlijk leiderschap actief aan de slag gaan om het beste uit zichzelf te halen.

HubSpot Video

 

Meer inspiratie over BRUIZZ!

Lees hier het gehele interview met Eveline Bakx (Manager HR) en Thirza Koster (hoofd Opleidingen). BRUIZZ is een employee empowerment & vitalityprogramma van Realise. Dit programma biedt een integrale aanpak om te komen tot vitale en veerkrachtige medewerkers én een positief en vitaal werkklimaat. Duurzame gedragsverandering en een meetbaar verbeterde vitaliteit. 

Anna Zorggroep

De kracht van de Anna Zorggroep zit in de kleinschalige, goede en  brede basiszorg. Het complementaire aanbod omvat zorg
op het gebied van preventie,ziekenhuiszorg (cure), verpleging enwoonzorgcentra (care) en nazorg.Bij Anna Ziekenhuis, Anna
Ouderzorg en Anna Topsportwerken in totaal 2300 medewerkers. 

 

Onze klanten

Rabobank
Respont-1
Bosch-1
MainEnergie
Dienst Justiële Inrichtingen
Fellowmind
BTNyloplast-1
Philips-1
Timon
Kawasaki-1
Maastro-1
Facta-1
SN university
Praxis
Solvinity
VVD
Goede Doelen Nederland
NAM
De Nederlansche Bank
Rijk Zwaan
Beter Bed
Woonwaarts
TU Delft
Oxfam
Maxeda DIY Group
Elde College
De Rechtspraak
Nu 91

Samen werken aan sterk
kapitaal

Het doorbreken van patronen is niet makkelijk. Bij Realise weten wij dat een frisse blik ‘van buiten’ nodig is om verandering te laten slagen. Wij gaan graag met jou aan de slag en willen je inspireren in het anders kijken naar je organisatie.

LAAT JE ADVISEREN