<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3253460&amp;fmt=gif">

Reflecteren op weg naar een delictvrij leven

Jaarlijks keren 35.000 gedetineerden terug in de maatschappij. De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), uitvoerder voor het ministerie van Justitie en Veiligheid en beheerder van alle penitentiaire inrichtingen in Nederland, ondersteunt hen om die terugkeer succesvol te laten verlopen. Met als doel: niet terugvallen in crimineel gedrag. Eén van de tools die de DJI hiervoor inzet is de Reflector: een vragenlijst voor gedetineerden.

Reflector als tool in re-integratietraject

De Dienst Justitiële Inrichtingen is verantwoordelijk voor de insluiting en het faciliteren van het dagelijkse leven van gedetineerden. Belangrijk daarbij is hun voorbereiding op de terugkeer in de maatschappij: de re-integratie. Het project Detentie & Re-integratie van de DJI draagt mede zorg voor de ontwikkeling en de uitvoering van het re-integratietraject, waar trainingen en de Reflector onderdeel van zijn.

Samen met andere intake-instrumenten geeft de Reflector een integraal beeld van de persoonlijke omstandigheden, valkuilen en hulpvragen van een gedetineerde. Maartje van Hardeveld, adviseur re-integratie (ex-)gedetineerden bij DJI legt uit: “Op deze manier kunnen gemeenten, reclassering en DJI snel de handen ineenslaan en samen met de gedetineerde een detentie & re-integratieplan uitstippelen en monitoren. De Reflector helpt hierbij.”

“Op deze manier kunnen gemeenten, reclassering en DJI snel de handen ineenslaan en samen met de gedetineerde een detentie & re-integratieplan uitstippelen en monitoren. De Reflector helpt hierbij.”

Wat houdt de Reflector in?

De Reflector is een digitale vragenlijst. De vragen laten gedetineerden nadenken over zichzelf, het leven binnen en buiten detentie, levensopvattingen en beweegredenen. Het doel is de gedetineerde een zelfbeeld te laten vormen.

Na het invullen van de digitale vragenlijst, krijgt een gedetineerde direct een persoonlijk rapport mee. Dit rapport wordt door een medewerker van het re-integratiecentrum met de gedetineerde besproken. Vervolgens worden de uitkomsten, samen met de andere informatie uit de intake, als uitgangspunt gebruikt voor het persoonlijke detentie en re-integratieplan van de gedetineerde.

Aan de hand van de uitkomsten en andere informatie uit de intake gaan de casemanager en mentor met de gedetineerde in gesprek: hoe krijgt hij of zij zijn leven weer op de rit en blijft de gedetineerde uit de criminaliteit?

Onze klanten

Rabobank
Respont-1
Bosch-1
MainEnergie
Dienst Justiële Inrichtingen
Fellowmind
BTNyloplast-1
Philips-1
Timon
Kawasaki-1
Maastro-1
Facta-1
SN university
Praxis
Solvinity
VVD
Goede Doelen Nederland
NAM
De Nederlansche Bank
Rijk Zwaan
Beter Bed
Woonwaarts
TU Delft
Oxfam
Maxeda DIY Group
Elde College
De Rechtspraak
Nu 91

Samen werken aan sterk
kapitaal

Het doorbreken van patronen is niet makkelijk. Bij Realise weten wij dat een frisse blik ‘van buiten’ nodig is om verandering te laten slagen. Wij gaan graag met jou aan de slag en willen je inspireren in het anders kijken naar je organisatie.

LAAT JE ADVISEREN