<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3253460&amp;fmt=gif">

Succesvolle acties zonder veel tijd en energie

We wilden graag aan de slag met wat wij noemen meer gewenst gedrag. Dit sloot goed aan.’ Erika Jansen, adviseur P&O bij de gemeente Haaksbergen vertelt over haar ervaringen met de methode Actie Team.

De gemeente Haaksbergen heeft een tijd van reorganisaties achter de rug. Een cultuurtraject om medewerkers mee te nemen in de ontwikkelingen, had niet het gewenste effect. Jansen: ‘Iedereen is er eigenlijk een beetje moe van. Maar er moet wel wat gebeuren. Juist met de action learning methode kunnen we mensen weer goed meekrijgen. Niet alles gebeurt in één keer, de gebruikte termen spreken aan en het is actiegericht. Met kleine acties ga je proberen om iets te bereiken.’

Vermoedens bevestigd

‘Onze insteek was meer gewenst gedrag: meer initiatief nemen en dienstverlenend zijn. Hoe gaan we met elkaar om? Hoe spreken we elkaar aan? Wat doen we als iets niet goed gaat? Ook uit de scan die aan het begin van het traject is gedaan, kwamen deze punten naar voren. Daarin scoren we hoog in de vrijheid die mensen ervaren in hun werk. Aan de andere kant bleek dat sommige medewerkers onze cultuur als negatief ervaren. Veel wisten we natuurlijk wel. Maar het is prettig om met een scan je vermoedens bevestigd te krijgen.’

‘Bij de eerste sessie is besproken wat we nu als belangrijkste problemen zien en waar verbetering mogelijk is.’

Bruikbare en concrete adviezen

Naast de input van de scan, gebruikt het Haaksbergse actieteam resultaten uit interviews als basis om aan de slag te gaan. Jansen ervaart de begeleiding die ze hierbij krijgen als heel zinvol. ‘Bij de eerste sessie is besproken wat we nu als belangrijkste problemen zien en waar verbetering mogelijk is. Waar zitten we mee? En wat is het meer gewenste gedrag wat we zouden willen zien? Vanuit de actieonderzoeker die het traject begeleidde kregen we passende tips en adviezen over wat we zouden kunnen proberen.’

Kleine actie - breed effect

Eén van de eerste acties is een ludieke introductie van drie nieuwe managers. Jansen: ‘Een simpele actie, waarbij we teksten hebben opgehangen met ‘wist je-datjes’. Het doel was om mensen te prikkelen om met elkaar in gesprek te gaan. Dat werkte. Bij het koffiezetapparaat ontstonden gesprekken in plaats van gemopper.’ De actie heeft volgens haar ook breder effect gehad. ‘Je ziet dat mensen nu makkelijker naar hun manager toestappen en meer initiatief nemen.’

Speldenprikken

‘Natuurlijk zijn we er nog niet. Zulke acties zijn speldenprikken. Maar je ziet dat je met iets kleins al veel kunt bewerkstelligen. Omdat zo’n actie verrassend werkt, lukt het om een patroon te doorbreken. Ik kan het andere organisaties dan ook heel erg aanraden om zo’n traject te doen. Juist door dat actiegerichte werkt het erg goed. Zeker in combinatie met de scan. Daardoor hebben we succesvolle acties kunnen doen, zonder dat het veel tijd en energie heeft gekost.’

Game changing employee feedback.

Bij Realise zorgen we ervoor dat mensen het verschil maken voor jouw organisatie. Dit doen we door medewerkersonderzoek, organisatieontwikkeling én gedragsontwikkeling samen te brengen. Wij gaan graag met jou aan de slag en willen je inspireren in het anders kijken naar je organisatie.

Plan een adviesgesprek