<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3253460&amp;fmt=gif">

Een goede werkcultuur draagt bij aan hoe je je voelt

Als je geen veilige werkomgeving creëert, loop je een risico. Daarom gaan we hier preventief mee aan de slag. Een goede werkcultuur draagt immers bij aan hoe je je voelt. In je werk en daarbuiten.’ Remco Stuifmeel is HR Business Partner bij Bosch. Samen met zijn collega Dennis de Vries vertelt hij hoe een actieteam bijdraagt aan een positief werkklimaat.

Dennis is duidelijk over het belang van een positief werkklimaat: ‘Het welzijn van mensen moet goed zijn en zij moeten hun werk ervaren als iets positiefs. Onder andere om ervoor te zorgen dat zij duurzaam inzetbaar zijn. Dat lukt alleen als mensen intrinsiek gedreven zijn. Als het werkklimaat niet goed is, zie je dat meteen terug in de productie.’

Medewerkersonderzoek

Om vinger aan de pols te houden, voert Bosch regelmatig een preventief onderzoek uit onder medewerkers. Daaruit bleek dat een significante groep zich bezwaard voelt om collega’s feedback te geven. Om allerlei redenen.

Werkomstandigheden & Veiligheid

Dennis en Remco werken volgens de action learning methode. Een werkwijze die past bij Bosch. Dennis legt uit: ‘We hebben werkgroepen op verschillende onderdelen. Onder andere op gezondheid en levensstijl, persoonlijk leiderschap en werkomstandigheden & veiligheid. Op dit laatste onderdeel hebben we een Actie Team ingezet.

‘Er is altijd wel iemand die extraverter is en het leuk vindt om collega’s te helpen. We gaan nu kijken of dit werkt en willen het dan ook bij andere teams invoeren.’

Teamambassadeur

Een van de interventies die het actieteam heeft bedacht is een Social Safety Ambassadeur. Inmiddels is hiermee een pilot gestart. Medewerkers kregen een feedbacktraining en één van hen is gekozen tot ambassadeur voor het team.

Helpen met het geven van feedback

Collega’s die het zelf nog lastig vinden om feedback te geven, kunnen bij deze collega terecht. Dennis licht toe: ‘Er is altijd wel iemand die extraverter is en het leuk vindt om collega’s te helpen. We gaan nu kijken of dit werkt en willen het dan ook bij andere teams invoeren.’

Stem van de werkvloer

Beiden zijn tevreden over de aanpak en effecten van het actieteam. ‘Het is lastig om de resultaten in cijfers uit te drukken. Wat ik wel zie, is een hoge mate van betrokkenheid’, legt Remco uit. ‘In zo’n actieteam kun je elkaar makkelijk aantikken en collega’s kunnen elkaar motiveren. Het vergroot de onderlinge verbondenheid. Collega’s krijgen het gevoel dat ze met de juiste dingen bezig zijn.

Bevlogen belangrijker dan efficiënt

Misschien is het niet altijd het meest efficiënt. In de creatieve sessies gaat het soms alle kanten uit. Maar die bevlogenheid zorgt er wel voor dat je de stem van de mensen op de werkvloer hoort en dat je met elkaar het gesprek aangaat. Je komt tot gemeenschappelijke beeldvorming van hoe je het zou willen. En hoe je daar kunt komen.’

Écht vanuit de organisatie

‘Vanuit Bosch hebben we er het volste vertrouwen in dat we de goede weg zijn ingeslagen. Medewerkers hebben het gevoel dat ze met elkaar bezig zijn om het werk daadwerkelijk positief te beïnvloeden. Niet via regels die in een handboek zijn vastgelegd, maar met ideeën uit het actieteam. Echt vanuit de organisatie, dus.’

Samen werken aan sterk
kapitaal

Het doorbreken van patronen is niet makkelijk. Bij Realise weten wij dat een frisse blik ‘van buiten’ nodig is om verandering te laten slagen. Wij gaan graag met jou aan de slag en willen je inspireren in het anders kijken naar je organisatie.

ADVIESGESPREK