<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3253460&amp;fmt=gif">

Leren en ontwikkelen met impact. 5 onmisbare gedragsinzichten.

Wil je als organisatie een klimaat creëren waarin medewerkers duurzaam inzetbaar zijn, kennis delen en ook vooral ook blijven leren? Dan is kennis van gedrag en hoe leergedrag tot stand komt essentieel.

In dit whitepaper lees je over de 5 factoren die ons gedrag bepalen.

Whitepaper Duurzame Inzetbaarheid V2

Download nu het
whitepaper.

In dit whitepaper voor (HR)Managers en L&D professionals ontdek je:
  • Waarom opleidingsbudgetten blijven liggen door een kloof tussen intentie en gedrag.
  • Hoe leer- en ontwikkelgedrag tot stand komt.
  • Welke 5 factoren gedrag in organisaties bepalen.
  • Hoe je leer- en ontwikkelgedrag kunt beïnvloeden.