<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3253460&amp;fmt=gif">

Vitaliteit in de zorg

Trendanalyse 2022

Het resultaat van een uitgebreide analyse naar vitaliteit en werkbeleving onder 2.600 zorgprofessionals.
Realise - zorg trendrapport 2022 - rond - voorblad

Sturen op het vitale hart van de zorg.

Er wordt veel gesproken en geschreven over de veranderende zorg en de veranderende rol van de zorgprofessional. Echter, de invulling in de dagelijkse praktijk blijkt niet altijd even eenvoudig te zijn. En dat terwijl het tekort aan zorgmedewerkers steeds verder oploopt. Met grote gevolgen voor de vitaliteit en het werkplezier.
Hoe kan deze beroepsgroep en haar organisaties vitaal en veerkrachtig blijven in het licht van de uitdagingen die er op dit moment in de sector liggen?

Wat zie je terug in onze trendanalyse 2022?

  • Vitaliteit van zorgprofessionals
  • Betrokkenheid & prestatie
  • Werkdruk & werkstress
  • De impact van ongewenst gedrag
  • De invloed van leiderschap
  • Top 5 werkbelevingsfactoren voor meer vitaliteit
  • 4 tips voor (HR) managers 

Laat je gegevens achter en ontvang de trendanalyse in jouw mailbox.