<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3253460&amp;fmt=gif">

Bruisend van
energie?

Vitaliteit een boost geven? En daarmee de energie, motivatie en veerkracht? De vitaliteitsscan is een uniek, gevalideerd maar vooral praktisch instrument om de vitaliteit van medewerkers én de organisatie in kaart te brengen en direct te verbeteren. De vitaliteitsscan is gebaseerd op een integraal en 6 dimensionaal model gericht op persoonlijke én organisatiefactoren die invloed hebben op de vitaliteit van de medewerker.

BOEK EEN DEMO EN LAAT JE ADVISEREN

De Scan
Toepassing
Rapportage
Kosten

Vitaliteitsscan

Vitale medewerkers kunnen goed omgaan met complexiteit en onzekerheden. Ze leveren een productieve bijdrage aan het functioneren van het team, afdeling en organisatie. Medewerkers die veerkrachtig zijn en stress kunnen hanteren, verzuimen minder en werken met meer bevlogenheid. Daarnaast is vitaliteit een belangrijk onderdeel van employability. Het is aan de organisatie om een positief werkklimaat te faciliteren waarin de vitaliteit voorop staat.

De vitaliteitsscan brengt factoren die vitaliteit beïnvloeden in kaart:

 • Persoonlijke eigenschappen
 • Mentale vitaliteitsfactoren
 • Sociaal emotionele vitaliteitsfactoren
 • Fysieke vitaliteitsfactoren
 • Zingeving
 • Vitaliteitsscore op de onderwerpen: Energie
 • Motivatie - Veerkracht.

Het invullen van de digitale vragenlijst duurt 15 tot 20 minuten.

Resultaten:

 • Leerzame zelfreflectie op alle componenten van vitaliteit
 • Persoonlijke feedback met vier concrete tips ter verbetering van de eigen vitaliteit
 • Strategische input voor het formuleren van toekomstige ontwikkelstappen richting een vitale organisatie

De vitaliteitsscan is uit te breiden met:

 • Preventief Medisch Onderzoek (PMO) 
 • Vitaliteitscoaching
 • PEP-talk medewerkers 
 • PEP-talk leidinggevenden

Toepassing

Een projectcoördinator van Realise bespreekt in een intake het proces. Daarna gaan we aan de slag. De doorlooptijd van voorbereidingen, communicatie, meten, rapportage en een prioriteitenanalyse is 6 tot 8 weken.

Medewerker

Iedere medewerker ontvangt na het invullen van de scan direct een persoonlijk feedbackrapport. Dit rapport bevat:

 • Totaalscore op vitaliteit (vitaliteitsindex)
 • Scores op de verschillende factoren die vitaliteit beïnvloeden
 • Een vergelijking met de Nederlandse benchmark
 • Algemene en gepersonaliseerde tips en adviezen
 • Een actieblad om vervolgstappen te noteren

TIP! Vraag medewerkers dit rapport mee te nemen of te bespreken in een ontwikkelgesprek met de leidinggevende. Zo kunnen vervolgacties afgestemd en concreet gemaakt worden.

Team en organisatie

Resultaten van de vitaliteitsscan worden gepresenteerd in een online dashboard. Het dashboard geeft inzicht in de factoren die de vitaliteit van medewerkers beïnvloeden. Dit zijn zowel persoonlijke hulpbronnen als bronnen in het werkklimaat.

Het dashboard bevat scores op:

 • Organisatietotaal
 • Afdeling- en team
 • Functiegroepen
 • Demografische groepen
De scores zijn te vergelijken:
 • Tussen de onderlinge groepen
 • Met de Nederlandse benchmark
 • In de tijd (trendweergave)

Kosten

 • € 55,00 per medewerker (excl. btw)
 • De prijs is gebaseerd op organisaties tot 100 medewerkers. Voor grotere organisaties hebben wij een staffelprijs. Vraag ons naar de mogelijkheden.
 • De prijs in inclusief vragenlijst, persoonlijk feedbackrapport en organisatiedashboard
 • De prijs is inclusief een digitale presentatie door een Realise onderzoeksadviseur