<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3253460&amp;fmt=gif">

Boost aan vitaliteit en duurzame inzetbaarheid

Inzicht en bewustwording als vertrekpunt voor duurzame ontwikkeling. Met diverse programma’s zorgt Realise voor activering waarbij autonomie, eigen regie en het potentieel centraal staan. Een programma kan op maat worden samengesteld voor de hele organisatie, teams of diverse collega’s. Wetenschappelijk getoetst, maar vooral praktisch toepasbaar, laagdrempelig en persoonlijk.

LAAT JE ADVISEREN
website 5

Maak leren en ontwikkelen toegankelijk

Het employability programma van Realise brengt de ontwikkelbehoefte en opleidingsbehoefte van jouw medewerkers in kaart en stimuleert direct een leerklimaat. Ook mogelijk met SLIM-subsidie.

LAAT JE ADVISEREN

Empower je
medewerkers en teams

Energize, het employee empowerment & vitality programma van Realise, biedt een integrale meetbare aanpak om te komen tot vitale, gemotiveerde, veerkrachtige medewerkers én een positief en gezond werkklimaat.

LAAT JE ADVISEREN

Samen werken aan een sterk
kapitaal

Het doorbreken van patronen is niet makkelijk. Bij Realise weten wij dat een frisse blik ‘van buiten’ nodig is om verandering te laten slagen. Wij gaan graag met jou aan de slag en willen je inspireren in het anders kijken naar je organisatie.

LAAT JE ADVISEREN